Tchèque • Čeština

Jitka Bazantova


« A takovým způsobem, skrze katastrofy, se udržuje dědictví, a proto se domnívám, že je možno – snad – se odvážit teze, že Evropa, zejména západní, ale i ta druhá, vznikla z péče o duši – τῆς ψυχῆς έπιμελεῖσται. Το je zárodek, z kterého vyrostlo to, co Evropa byla ».


Au Suivant Poste

Précedent Poste