Néerlandais • Nederlands

ELoy Flambeau


“Het is hetzelfde erfenis dat door rampen in stand wordt gehouden, en daarom lijkt het mij dat we het durf te bewegen dat Europa – West-Europa vooral, maar ook dat wat “het andere Europa” wordt genoemd – uit de zorg komt van de ziel. < De zorg voor de ziel >, hier is de kiem waaruit werd geboren wat Europa was. »


Au Suivant Poste

Précedent Poste