Néerlandais • Nederlands

Katharina Jaski-Lanting


Het is hetzelfde erfgoed dat ondanks rampen standhoudt, en daarom lijkt het mij dat we het kunnen wagen te beweren dat Europa – vooral West-Europa, maar ook datgene wat we « het andere Europa” noemen — voortkomt uit de zorg voor de ziel. Της ψυχής επιμελείσθαι— dit is de kiem waaruit geboren is wat Europa is geweest.


Au Suivant Poste

Précedent Poste